Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Hei,
Velkommen til generalforsamling, 5. juni 2019 kl. 18.00 på St. Hanshaugen seniorsenter, Lovisenberggt. 4 E.

Vel møtt.

Hilsen

Styret 🙂

Hei alle sammen,

Vi har en gruppe på Facebook for alle med grønne fingre eller bare interesse for utemiljøet vårt. Gruppen finner dere ved å søke: Lindern Kv.1 -Hagegruppa.

Meld dere inn og kom med forslag og ideer 🙂

Hilsen

Styret

Vårdugnad 2019!

Hei alle sammen!

Endelig er våren her og vårens høydepunkt er alltid dugnaden hvor vi ordner i stand gården vår 🙂

Årets vårdugnad er satt til søndag 28.april og mandag 29. april. Har du ikke anledning til å delta på årets dugnad er du hjertelig velkommen til å utføre noen oppgaver i forkant eller i etterkant, dersom du ønsker det.

Hilsen

Styret

Skadedyr i borettslaget

Hei,

 

Det har blitt registrert et økende problem med skadedyr hos oss. Anticimex har hatt en kontroll og det ble ikke funnet noen skadedyr innendørs.

Det er viktig at alle er med og sørger for å fjerne matrester og søppel fra bakgården vår, det er et godt forebyggende tiltak.

Fortsatt god sommer alle sammen.

 

Hilsen

Styret

 

Hei alle sammen,

Vi har dessverre opplevd flere innbrudd i kjellerbodene den siste tiden. Det har i tillegg blitt observert personer som går rundt og kjenner på dørene nattestid.
Det er viktig at alle er med og holder utgangsdører og kjellerdører låst til enhver tid, så slipper vi uønsket oppmerksomhet.

Hilsen

Styret

Økning i felleskostnader blir utført 1/7, årets økning blir 2,4%.

Hilsen

Styret

Velkommen til generalforsamling, 7. mai 2018 kl. 18.00 i St. Hanshaugen
Eldresenter, Lovisenberggt. 4 E.
Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017 og blir sendt pr post. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Lindern Kvartal Nr 1 Brl det kommende året.

Hvem kan delta på generalforsamlingen?
 Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale og
stemmerett.
 Det er kun én stemme pr. andel.
 Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand
har rett til å være til stede og til å uttale seg.
 Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å
være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.
 En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare
rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.
 En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én
andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En
fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

 

Hilsen fra

Styret