Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Luking av ugress

Hei alle sammen 🙂

Fint om hver oppgang tar ansvar og luker i hekken utenfor seg selv. Dette må gjøres fortløpende slik at ikke hekkplantene dør av ugress som dekker for sollyset.

 

Hilsen

Styret

VELKOMMEN TIL VÅRDUGNAD

Søndag 23.april kl 11:00 til 15:00 (avsluttes med pølseservering)
Mandag 24.april kl 17:00 til 20:00 (starter med pølseservering)

Vi i styret må begynne med å si takk til alle beboere for en flott høstdugnad!

Vi fokuserte på høstdugnaden på å få fjernet gamle sykler og få ryddet før dreneringsarbeidet. Dreneringsarbeidet skal ferdigstilles i vår og området skal beplantes igjen. Vi håper derfor så mange som mulig kan stille på dugnad. Hvis datoene ikke passer er det også mulig å få andre arbeidsoppgaver, send mail til styret@lindern.no

Før dugnad:

  • Husk å fjerne dine ting i fellesarealer slik som oppgang, loft og kjeller.
  • Feste på «festivalarmbånd» på sykkel og barnevogn så vi vet at den fremdeles har en eier i gården (armbånd blir delt ut en uke før dugnad) Barnevogner og sykler som ikke har blitt merket vil vi gi bort på Finn.no

Konteinere:
Det vil bli plassert ut konteinere for HAGEAVFALL og RESTAVFALL. Hageavfall konteiner er billig og restavfall er dyrt, ergo minner vi om at man må huske at vi kildesortere avfallet, så vær vennlig å lese på oppslag på containeren før dere kaster noe. Husk også på at det er mulig å gi bort ting på Finn.no før dugnad.

Deltagelse:
Dersom du ikke kan delta kan du kontakte styret i forkant av dugnaden, for å få tildelt en oppgave eller betale en giro pålydende kr 700,- som sendes ut til alle som ikke deltar (det er valgfritt å betale, men det hjelper til med å holde felleskostnadene nede.) Pensjonister er fritatt dugnadsplikten, men er hjertelig velkomne!

Vi krysser finger og håper at så mange som mulig kan delta!

Har du spørsmål kontakt oss på styret@lindern.no

Vennlig hilsen fra Styret

Ny parkeringsavtale

Europark har sagt opp avtalen med borettslaget og Park Security overtar kontrollen av parkeringsområdet Lindern kvartal 1. Planlagt oppstart for Park Security er 1. februar 2017.

 

Hva betyr dette for deg som beboer:

  • Det vil henges opp nye skilt med Park Security der hvor det nå står Europark.
  • Parkeringsregler for gården som tidligere.

 

Styret vil presisere at punkt 4 i ordensreglene fortsatt er gjeldene:

  1. Det er ikke tillatt å parkere i gården uten særskilt tillatelse fra styret. Kun nødvendig kjøring tillates, og i den forbindelse også korte opphold for av- og påstigning og liknende. Kjøring må utføres med særlig forsiktighet.

 

Tidligere styre har presisert at opphold inne i gården blir oppfattet som parkering, dersom ikke brukerne av kjøretøyet uten opphold går til og fra kjøretøyet. Parkering uten tillatelse fra styret kan medføre ileggelse av gebyr/borttauing.

 

Dersom du har særskilt behov for å parkere i gården må søknad sendes til styret@lindern.no med begrunnelse, tidsrom det søkes om og registreringsnummer på kjøretøyet. Dette fordi Park Security benytter seg av skiltgjenkjenning og registreringsnummeret blir lagt inn i systemet som parkeringsvaktene kontrollerer opp imot før ileggelse av kontrollavgift.

 

Styret ser også på muligheten for å etablere et låssystem for portene for å begrense parkering og kjøring på gårdsplassen ytterligere.

 

Kjør varsomt dersom du må inn i gården – vi har mange barn i borettslaget, men ingen å miste!

 

 

 

Vennlig hilsen,

Styret

Juletrehenting

Renholdsetaten tilbyr den 12. januar mellom 19:05 og 19:25 ved Geitmyrsveien 69/71 (Tannlegehøyskolen) gratis juletrehenting for de som ikke ønsker å spare på årets tre.

Image result for renholdsetaten juletre

Årskontroll av brannalarmanlegget

Lindern kvartal 1 skal nå gjennomføre den årlige kontrollen av brannalarmanlegget.

Tidspunkt for kontroll er fredag 6. januar klokken 09:00

Elektro-nytt AS vil teste alt utstyr som er tilknyttet brannsentralen. Det er ikke behov for tilgang til leilighetene. Dersom det skulle være spørsmål vedrørende årskontrollen, vennligst ta kontakt med Elektro-nytt sin montør på telefon 974 88 631 eller kenneth@elektro-nytt.no

 

 

God jul og godt nytt år!

Vi i styret ønsker alle i Lindern kvartal 1 en riktig god jul og et strålende nytt år!

DSC_0163

Brannsikkerhet

Takk til alle som satte ut brannslukningsapparatet under høstdugnaden. Dessverre var det få som satte ut apparatet slik at det er mange som vi ikke har kontrollert. Det er derfor fint om dere som ikke hadde muligheten til å sette ut brannslukningsapparatet kan ta en egenkontroll på at det ikke har gått ut på dato.

I tillegg vil vi minne om at brannslukningsapparatet er en del av leilighetens faste inventar og derfor ikke kan tas med ved fraflytting. Om apparatet manglet ved overtakelsen av leiligheten, må du/dere snarest kontakte den du/dere kjøpte leiligheten av.

Dersom brannslukningsapparatet har gått ut på dato eller det ikke er mulig å oppdrive via forrige eier send en mail til styret@lindern.no slik at vi får ordnet det.

Til slutt vil vi oppfordre samtlige beboerne til også gjennomføre en test av røykvarsleren.

 

 

Vennlig hilsen

styret